Learning labs

UK-flag.png

larger_lab_banner-1.png

Social Learning Labs

De Social Learning Labs van sCool bevorderen onderzoek en professionele kennisdeling. We geloven immers dat kennis vrij moet kunnen vloeien tussen personen. Het zijn ecosystemen voor open innovatie waarin de gebruiker centraal staat. Ze bieden een toegevoegde waarde aan alle partijen binnen het basisonderwijs die betrokken zijn bij digitale sociale verantwoordelijkheid en het gebruik van media.

Onze ambitie is om onderzoek en innovatie beter te integreren in het onderwijs via professionele leergemeenschappen en contact met alle betrokkenen. Daarom bieden we naast de open community ook klantgerichte learning labs aan.

Het proces van de sociale learning labs is gestoeld op de principes van gebruikersonderzoek en open innovatie met de volgende sleutelcomponenten:

Exploration.pngExploratie: In deze fase betrekken we alle belangrijke partijen en in het bijzonder de scholen die de sCool educatieve methode toepassen. Dit maakt het mogelijk om nieuwe scenario’s en toepassingen te ontdekken via échte voorbeelden uit de praktijk.

Experimentation.pngExperimentatie: In onze testscholen implementeren we apps voor sociaal leren, in samenwerking met innovatieve leermethoden en verzamelen vervolgens de resultaten. We experimenteren voortdurend met nieuwe scenario’s en ideeën. We verzamelen deze data om vernieuwingen te kunnen analyseren en evalueren.

Co-creation.png

Co-creatie: Scholen hebben een eigen unieke visie op leren, methodologie en onderwijsinnovatie. In de Social Learning Labs wordt ruimte gecreëerd voor differentiatie, kennisdeling en de co-creatie van nieuwe leermaterialen op maat.

Evaluation.pngEvaluatie: Originele concepten worden beoordeeld vanuit verschillende inzichten met aandacht voor de sociaal-culturele, -cognitieve en -economische aspecten. We maken een inschatting van het adoptiepotentieel van nieuwe concepten dankzij voortdurende gesprekken met de gebruikers.


Viewed 1,880 times